Jdi na obsah Jdi na menu

4Story the game

            

Podpoř jeden ze dvou národů, Valorian nebo Derion v jejich nekonečné válce o vládu a pravdu v Iberii, tvém novém světě. K nalezení více o historii tvého lidu a o Iberii prosím klikni zde. Každá populace má svou vlastní a jedinečnou historii - nyní je čas, aby jsi začal psát ty tu svou!

Až si vytvoříš postavu a vstoupíš do světa Iberie, ocitneš se v malé vesnici v království, které jsi zvolil. Tam nalezneš NPC, kteří tě budou provázet a pomůžou ti s questy. V této vesnici obdržíš všechny potřebné informace a naučíš se od NPC nové schopnosti. Během počátečních questů také obdržíš svoji první výstroj, abys se mohl pro začátek tvé cesty ozbrojit.

Valorián (země Horus)

Valorián (země Horus)

Nepříjemná válka s Derionem, která přetrvává už více než 40 let, si ve vesnicích vyžádala mnoho obětí... Nesmím propadnout beznaději. Nechám můj dosavadní život beze smyslu za sebou a zavážu se slavné legii Valoriánu. Můj život má zase získat nějaký smysl a kdo ví... Možná se mi dokonce podaří ukončit tu válku.


 

Derion (Yesode)

Derion (Yesode)

Větší část armády Derionu se probojovala až k pevnosti královny a útok Rahuů ještě neskončil. Nesmíme nečinně přihlížet duševní změně císaře Ruarda. Žáci školy magie padli této nesmyslné válce za oběť, když chtěli odhalit skrytou pravdu. Musím uvést pár věcí zase do pořádku. Cesta za tím bude zřejmě cestou ve víru dějin.

Mýtus o stvoření

Odstranění neexistujícího prostoru bohyně Rhey - stvoření světa Iberia

Klid bohyně Rhea (Numi změny) - Příchod osmi strážných andělů

Mýtus o stvoření

 • 1. Světová válka - Od invaze Mu klanu 8 bohů strážců přes Iberii.
 • 2. světová vákla - válka Langranjuria. Oddělení od Bohů a války
 • Avalonské zahrady lehly popelem. Z toho se vše odvíjí.

Epilog Bohů

Na kontinentu, ze kterého zmizeli Bohové, vznikl z klanu Mu svět nestvůr.

Začátek dějin Iberie

Nejasný věk (B.B(Before Blodeuedd)) ~ B.B. cca. v roce 2000

 • Byl Avalon kvůli nestvůrám z klanu Mu a první velké potopě zpustošen?
 • Nestvůry klanu Mu opustily Avalon a přesídlily na jejich pevnost na kontinentu Britlon.
 • 4 klany se postupně přesídlily na kontinent Avalon.
 • Rozdělení do osmi klanů, konfrontace. Později sloučení (rozdělení osmi charakteristik).
 • První válečná inavaze klanu Mu - soudržnost osmi klanů v Avalonu, vítězství díky soudržnosti.
 • Vůdce klanu Mu má kontrolu nad pravými zbraněmi Bohů a vnitřní zničující válka osmi klanů začíná.
 • Breug (breug: lež) Meang (meang: kritika) Meabhal (meabhal: zrada) Válka se stává intenzivnější. Vnitřní rozpad Iberie.
 • Druhá válečná invaze klanu Mu.
 • Zničení civilizace.
Dějiny Iberie

Kočovníci (temnota)

Cca. B.B. 420 ~ A.C. 0

420 let žilo obyvatelstvo díky druhé velké potopě jako kočovníci.

Vznik jednoho národa (mýtos o Arianu Horusovi)

0 A. C. - 85 A. C

 • První královna Brit Blodeuedd. Vznik národa Iberia.
 • V posledních padesáti letech byl region právě tak zachován. Tradiční zvyky a síly magie se využívají k boji.
 • Čelí existenci nestvůr. (Dnešní bojové techniky se zachovaly z tehdejší doby.)
 • Trosky Avalonských zahrad byly objeveny na místě, kde byla také objevena božská zbraň "Divine Emperod".
 • První bitva o prérii Ardri - Bitva o rozdělení Iberie mezi světlo a temnotu.
 • Druhá bitva o prérii Ardri - Iberijci utíkají před útočícím klanem Mu (hrdina Arian Horus se chopil činu)
 • Boj o prérii Tarat (Boj na frontě Arian Rodu)
 • Bitva k ubránění hradu Blodeuedd před klanem Britlon Mu
 • Bitva o Narwashi
 • Vojenské jednotky klanu Muů zahajují nečekaný útok na hrad Blodeuedd. Obléhání je napadeno. Hrdina Arian Horus bojuje ve středu.
 • Poslední bitva v zahradách Avalonu.

Válečný věk (zhroucení)

Roku 85 A. C.

 • Roku 085 - Bitvy u Nard končí.Královna Brit zmizí, hrdina Arian Horus také. Břemeno moci nyní leží na Ruard a jeho ministrech Neban Maha, Edgar Seher a Uma Plutak.
 • V letech 085 - 089 - Tajemství a mocí čtyř sousedů čelil Ruad tyranii s "Armid z Remperd" plánoval povstání.Edgar se osvobodil ze spárů tyranie a staví v regioonu Pandeon svaté město.
 • Roku 090 - Počátek rebelantské války. Rebelové úspěšně obsadí hlavní pevnost Iberie Blodeuedd.
 • Roku 091 - Rebelové na královském dvoře Blodeuedd se dostali do křížové palby mezi vojáky Valorianu a vojáky Craxi. Když bylo lodní zásobování zablokovano, začala se mezi nimi šířit bezmoc. Po vyčkávání 6 měsíců satelitní stát padá, krásný palác je postavený a rebelové kapitulují ze své vlastní svobodné vůle. Noční zabítí dvaceti tisíc vojáků je nazývano "Masakr noci černých měsíců". Po zmasakrování Uma Plutak, vůdce rebelů Armid a princezna Olivi uprchne. Vyslanec Ruard představuje vůdce rebelu a ctí hrdinu bitvy, "Arijec Horus".
 • V letech 091 - 093 - Středem zájmu rebelantské armády je ochránit před dalšími rebeliemi palác Blodeuedd jako relikt z minulých dob. Ruard a Neban Maha ztrácí svou moc.
 • Roku 099 - Ruard, Lopesaský ministr, se stane imperátorem (změní si jméno na Ruard Lopesa Derionský). První Ruardovo vládní období.
 • Roku 100 - Neban Maha je jmenován guvernérem Valoriánu. Vyhlásí nezávislost valoriánského území. Konfrontace s Ruardem z Derionu. Kvůle postupně začínající válce uprchnou utečenci na spřátelený kontinent do severní oblasti Gor, kde král trhu Nedbed zřídil královskou říši.
 • Roku 102 - Neban Maha se stane vládcem Valoriánu. Panovník Derionu Ruard rozkáže Nebanu Mahovi platit daně, ten ale odmítá. Neban Maha nechá celé delegaci stít hlavy.
 • Roku 103 - Ruardovo první vyhlášení války. Vybírají se neskutečně vysoké daně a je zahájena válka.
 • Roku 104 - První válka mezi Valoriánem a Derionem. Derion úspěšně zaútočí nejkratší cestou na Valorián, ovšem valoriánským vojákům se podaří na hradě Neuman až do poslední chvíle klást odpor. Po této události jsou síly Valoriánu a Derionu vyrovnané.
 • V letech 105 - 106 - Valoriánští vojáci se chtěli pomstít vojákům z Goru, kteří v první válce stáli na straně Derionu. Gorskému králi se však podařilo se před vojáky Valorionu zachránit. Poté zůstal Gor neutrální a postavil armádu, která měla tuto neutralitu střežit. Před 105ti lety se začalo na Arianské ulici se stavbou veliké hranice mezi Valorianem a Derionem. V následujícím roce bude hranice plně dokončená a obchod na Arianské ulici přerušen. Nakonec je oživena pěší trasa z Goru díky čilému obchodu.
 • V letech 107 ~ 110 - Najednou se hranice mezi Valorianem a Derionem na Arianské hranici zhroutí a začne druhá válka mezi oběma národy. Valorianu na začátku s úspěchem podaří zničit derionskou oblast Yesod. V této době se ale podaří derionskému komandantu Ludwigu zdolat protivníky na zablokované Arianské ulici. Poté napochodují derionští vojáci na valoriánské pozemky. Do totální krize Valorianu se začne vměšovat Gor. Boje jsou obnoveny a derionští vojáci se stahují zpátky.
 • Roku 112 - Vojáci Goru bojujíi proti Valorianům s pomocí armády dělníků z Biny. Valoriánský generál BoByung porazil Bro. Vojáci Derionu utíkají. Druhá válka se blíží konci.
 • V letech 112 - 121 - Valorián a Derion se opětovně chystají do války. Gor prodává oběma zemím, Valoriánu a Derionu, zbraně a podporuje tak krok za krokem oba dva velké národy.
 • Roku 125 (současnost) - Nepřátelství mezi Derionem a Valoriánem přetrvává až do dneška. Opět se objevují předvěsti nastávající války. Ve Valoriánu se obchoduje s potravinami, přírodními produkty a železářskými výrobky. V Derionu se obchoduje s magickými zbraněmi a magickými prostředky. Kromě toho se obě země snaží vyvinout nové zbraně. V Iberii panuje mezi těmi třemi zeměmi vyrovnané rozložení moci

Vojenský Valorian

Žoldnéřská síla Valorianu pod vedením Nebah Mahase je charakteristická svou vojenskou přítomností. Zbraně a bojové taktizování je denní rutinou stoupenců vládce.

Obklopeni hradbami a strážnými věžemi jsou Valoriáne tradiční vojenský národ který věří v neprorazitelnou obranu a infrastrukturu. Když byla Iberie spojena Valoriány, byly pouze tvrze proti útokům Mu klanu a Rahuum. Zemědělství je nejduležitější částí ekonomie země hned po zpracování kovu.

Ale idilická otevřená pole a klidná atmosféra jsou kalm, protože všude číhají na svých hlídkách vojáci. Vůdce Neban Maha, který je sám stratég a historik, sestavil silné vojsko schopné rozšiřovat jeho nápady. Toto je také důvod, proč se Valoriánů obávat. Jejích bitevní formace jsou nebezpečné pro každého protivníka.

Střed země, Bina, zde také vypráví svůj příběh: kdy byla dobyta zpět Valoriány z rukou Goru. Bina hraje velmi důležitou roli v této zemi. Toto však nebyl jediný zvrat pro ambiciózní Valorian, otevřená válka vedla k tomu, že prostí lidé mezi sebou měli příměří. Od návratu, vladař nedělá nic jiného, než se připravuje na další válku proti nenáviděnému nepříteli.

Derion, chráněn magii a alchymii

Panovník Derionu, Ruard Lopesa, byl v dobách, kdy kontinent byl ještě sjednocen, premiér Iberie. Dokonce i v dnešních dobách žije na svém zámku odloučen od světa a tráví čas výzkumem magie a alchymie.

Království Derion je v rozkvětu, feudální království které více spoléhá na převahu kouzla než na silu zbraní. Na vrcholu je vládce Ruard Lopesa který vládne království přísnou rukou ze zákulisí. O hlavní vládní záležitosti se starají věrní rytíři magie kteří chrání království proti nepřátelům zvenčí.

Království je obklopeno magickou zdí z dávných dob, která je základem pro výzukum alchimistů. To nasměrovalo Derion tam, kde je dnes. Výzkum dělá vše možné pro ozbrojené složky, které mohou takto nosit magické zbroje naplněné neuvěřitelnou silou a dávají tak svým nositelům nadlickou sílu. Derion je chráněn magii a také jeho lidé si velmi zakládají na cti.

Derion má první pohled okouzlující města a nádhernou krajinu, ale přesto je stále vidět, že je poznamenán válkou: po té co královna Blid Blonead zmizela v zuřivých bojích a Ruard se silou zmocnil trůnu. Jako krutý imperátor šel do bitvy proti Edratovi Seher a poté co tuto bitvu vyhrál, vydal se proti bývalým spojencům, Valoriánům.

Nynější klid zbraní se zdá být klamem. Trosky paláce královny Blind můžete ještě stále nalézt.


 

Pohyblivý a rozhodný.

Lidé, kdysi známí jako Parholnin klan, byli poslední uprchlíci, kteří dosáhli Iberie během velkého osidlování. Přes svou krátkou délku života ve srovnání s jinými rasami se v nich vytvořila velká touha po úspěchu s velkou technickou vyspělostí. Prostřednictvím své fantazie a rychlého technologického vývoje se brzy stali velkou částí populace Iberie a byli ze sebe setřást pověst slabých lidí.

Spolu se svou mimořádnou schopnost přizpůsobit se a imunitě proti magii také vynikají inteligencí a silou.


 

Silný a vytrvalý

Kočkovití přišli z Naveu do Iberie a brzy se stali přáteli s vílami. Obě rasy se podělili o své znalosti a pokjně žili spolu. Kočkovití jsou velmi blízko přírodě a proto jsou ochránci země a větru. Neustále rozvíjejí své bojové schopnosti a svou duševní sílu, aby mohli své úkoly úspěšně dokončit.

kočkovití jsou výbornými bojovníky na boj z blízka. I přes svou štíhlou postavu jsou silní a odolní.

Inteligentní a moudré

Víly byla druhá vlna uprchlíků, kteří se dostali do Iberie a usadili se tam. Odcházející lidé se s vílami velmi brzy spřátelili a dva lidé tento vztah stále udržují. Víla je člověk s výraznou duševní silou a které donesli do Iberie duchy. Mimojiné také do Iberie přinesly magii.

Tato rasa se raději spojuje s duchy než ostatní rasy a mají úžasné magické schopnosti. Pro tyto účely mají téměř neomezené množství moudrosti a inteligence.

Ty se chceš s ostatními prát?

Pro započetí duelu vyber protivníka. Nyní pravým kliknutím a stisknutím tlačítka Výzva na souboj v menu. Pokud bude souhlasit s duelem, začne 10-ti sekundový odpočet ke startu. Po skončení odpočtu můžetě bojovat proti sobě. Po bitvě bude tvoje zdraví a mana doplněna.

Jak se dá vyhrát?

 • Existuje čtyřminutový časový limit. Kdo dokáže během této doby porazit soupeře, vyhraje.
 • Nebo pokud tvůj soupeř opustí duelovou zónu na déle než sedm sekund a ty v té zóně zůstaneš, tak jsi také vyhrál.

Nerozhodně

 • Pokud během čtyř minut nebude nikdo poražen nebo jeden z účastníků duelu bude napaden nezúčastněnou osobou, tak duel skončí nerozhodně.

Co znamená válka v Iberii?

Jsou 2 království na kontinentu Iberie.

Valorián Derion

Každé království sestává z různých sekcí, které zase vykazují různé vlastnosti. Kromě toho existují v rámci speciálních zón pevnosti a okupační zóny. Vlastnictví a tržní síla produktů, které tam budou prodány, padají do tvé moci. Z tohoto důvodu království zakládají nové oblasti a dobývají zóny ostatních království.

Na to, abys mohl vést okupační válku, musíš vlastnit alespoň jednu dobyvatelskou zónu.

Dobyvatelské zóny hrají velkou roli.

Rozlišování jednotlivých zón

Spřátelená zóna

 • Teritorium království spojenců
 • Nejmenší teritoria, která ještě nebyla dobyta
 • Lze využívat četných zařízení

Válečná zóna (Nazajati)

 • Teritorium, které nenáleží žádnému království
 • Vlastnosti válečné zóny zůstanou zachovány i po jejím dobytí
 • Lze využívat četných zařízení

Válečná zóna (Zajati spojenci)

 • Přechodná zóna spřátelených jednotek
 • Může být ztracena ve prospěch nepřítele, pokud nemůže být během dobyvatelských bojů ubráněna
 • Lze využívat četných zařízení

Válečná zóna (Zajat nepřítel)

 • Přechodná zóna protivnických jednotek
 • Lze během dobyvatelských bojů odebrat soupeři
 • Lze využívat četných zařízení

Nepřátelská zóna

 • Teritorium království nepřítele
 • Nelze využívat četných zařízení

Neutrální zóna

 • Teritorium, které nepatří k žádnému království
 • Pokud panuje válečný stav, nelze využívat četných zařízení

Při "Válečný stav" můžeš být napaden opačnou jednotkou nebo opačnou bránicí NPC.

Při "Válečný stav" můžeš být napaden opačnou jednotkou a opačnou bránící se NPC nebo NPC v "Válečný stav" v neutrální vesnici.

 • Při "Válečný stav" můžeš být napaden opačnou jednotkou nebo opačnou bránicí NPC.
 • Při "Válečný stav" můžeš být napaden opačnou jednotkou a opačnou bránící se NPC nebo NPC v "Válečný stav" v neutrální vesnici.
 • Ve "Období klidu" zůstaváš imunní proti plošným magickým útokům.
 • V "Stav provokace" můžeš být napaden nepřítelem nebo NPC v neutrální zóně.
 • Pokud neútočíš nebo nejsi pod útokem někoho jiného déle než 3 minuty během "Stav provokace" status bude automaticky změněn na "Období klidu".

Válečný stav

 • Pobyt ve válečné zóně
 • Pobyt v nepřátelské zóně
 • Pobyt ve hlavním městě nepřátelského království
 • Útok na protivníka/NPC který(á) je v "Válečný stav".
 • Aplikovat dovednost na protivníka/NPC, který(á) je v "Válečný stav"
 • Napadnout jako první soupeře, který se nachází ve spřátelené zóně

Stav provokace

 • První útok protivníka v neutrální zóně v "Válečný stav".
 • Použití podpůrných dovedností na charakteru, který je v "Válečný stav" a který je v neutrální zóně.
 • Útočení na NPC která byla v "Válečný stav" a která je v neutrální zóně

 • Dobyvatelské války se konají ve speciálních válečných zónách (např. zóna Ardir, zóna Hesed).
 • Během dobývání se objeví Parauv svatý patron a chrání Paraoův meč uvnitř zóny dobývání.
 • Nepřátelské jednotky můžou během boje napadat ochranného patrona Paru a sami být napadeni strážními vojáky, kteří zajišťují bezpečí ochranného boha.
 • Když svatý ochránce umírá, útočísí království vyhrává. Ale bránicí království může vyhrát, pokud svatý ochránce přežije během dobývaní.

Pravidla dobyvatelských válek

 • Všechny dobyvatelské války jsou v ten samý čas každý den.
 • Protivnické jednotky mohou zajmout zónu, na kterou zaútočili, jakmile zlikvidují ochranného patrona.
 • Bránící se jednotky si můžou ponechat napadenou zónu i nadále, pokud se jim podařilo během určeného času uchránit ochranného patrona.

Průběh dobyvatelských válek

 • Jedna dobyvatelská zóna má dva přístupy, které budou při zahájení dobyvatelské války uzavřeny.
 • Postavy bránících se království můžou používat tyto přístupy pomocí strážců brány.
 • U každého přístupu je za účelem obrany jeden strážce bos, strážce voják a různá obranná zařízení. Vytrvalost příslušných NPC se neustále obnovuje.
 • Pokud zemře strážce bos, otevře se brána, kterou střežil. Dále se objeví ochranný patron Para v těch zónách, ve kterých se zobrazí jeho symbol.
 • Když HP Parova svatého strážce je snížen na 0, promění je zpět v jeho původní podobu strážce.
 • Pokud zemře proměněný strážce, zvítězí útočící království.
 • Poté, co zemře strážce, přeruší se na 10 minut všechy boje, které se konají v zóně, ve kterých se nachází také ten symbol.
 • Pokud během doby dobývání strážce nezemře, zvítězí bránící se království a smí si uhájenou vesnici ponechat.

Výhody dobyvatelských válek

 • Postava, která dobyje zónu, se teď může bavit s obchodníky a obyvateli nově zajaté vesnice, kupovat speciality této vesnice a dostat se přes vesničany k novým questům.
 • V dobyvatelské zóně proudí Parova síla, takže obranné schopnosti se zvyšují a lze hrát efektivněji. Z Parovy síly profitují především členové klanu, kteří vlastní nějaké území.
 • Pokud klan vlastní v rozmezí jedné zóny víc než jednou dobyvatelskou oblast, dostane

Použitím formule můžeš vylepšit zbraně a zbroje. Tím je myšleno vylepšení současné úrovně předmětu. když použiješ Vzorec učedníka, úroveň bude navýšena o +1. S Čistící formule bude úroveň snížena o 1. S Vzorec tovaryše a Mistrovský vzorec můžeš úroveň předmětu zvýšit až o 3. Vylepšování zvyšuje poškození zbraně a zvyšuje obranu zbroje.


 

Druhy vzorců (formulí)

 • Můžeš koupit Vzorec učedníka od obchodníka v hlavní vesnici a v hlavním městě nebo je můžeš získat z jako kořist z jmenovaných Mobů.
 • Jako kořist z pojmenovaných Mobů a Bossů můžeš dostat pouze tyto Čistící formule.
 • Vzorec tovaryše jako kořist můžeš dostat pouze z Bossů.
 • Mistrovský vzorec můžeš získat pouze v Item Shopu.

  Předměty můžou být vylepšeny až na maximální úroveň +24. Měl by být ale brán zřetel na to, že šance na vylepšní s každou úrovní o kterou již byl předmět vylepšen, klesá. Jak bude předmět dále vylepšován, bude mu přidáváno stále více grafických efektů.

  Následující NPC mohou vylepšit předměty:


  Luzz               Prull
  Risha            Boyd

  Toto je návod, jak vylepšit předmět:
  Jsou dvě možnosti, jak mluvit s NPC. Dvakrát na něj klikneš nebo stiskneš klávesu F, kterou otevřeš požadované okno. NPC-menu otavřeš také pravým kliknutím na něj. Vyber Výroba předmětů k otevreni okna s vylepšováním.

  Vylepšovaná věc musí být umístěna v levém a formule v pravém slotu. Proces vylepšování začne stiskem Zhotovit.


  Když byl proces úspěšný, tak je zde šance, že předmět bude vylepšen až o tři úrovně podle použité formule. Když vylepšování selže, předmět bude zničen a zmizne. Použití Čistící formule nikdy neselže.

Pokud začaruješ nějaký předmět, přidají se k němu magické efekty. Magické efekty mohou být rozdělěny do dvou skupin: základní začarování a dodatečné začarování.

Druhy vzorců (formulí)

 • Můžeš koupit Vzorec velmistra od obchodníka v hlavní vesnici a v hlavním městě nebo je můžeš získat z jako kořist z jmenovaných Mobů.
 • Jako kořist z pojmenovaných Mobů a Bossů můžeš dostat pouze tyto Vzorec alchymisty.


 

Pro očarování věci potřebuješ Vzorec velmistra nebo Vzorec alchymisty. S Vzorec velmistra můžeš očarovat normální věci a proměnit je v magické. Pro změnu magické na vzácnou musíš použít Vzorec alchymisty. Pro toto potřebuješ provédst stejný postup jako při vylepšování věci. Umísti věc vlevo a jednu nebo dvě formule vpravo a klikni na Zhotovit.


 

Začarované itemy, které již mají základní začarování, se už nedají vylepšit. Vylepšení je možné u předmětů s přídavným začarováním.

Základní začarování

 • Fyzické poškození
 • Poškození v boji na dálku
 • Magické poškození
 • Fyzická obrana
 • Magická obrana

Krok 1: Registrace a vytvoření účtu pro hru.

Krok 1: Registrace a vytvoření účtu pro hru.

K hraní 4Story potřebuješ účet. Pokud nemáš zaregistrovaný účet, můžeš to udělat v horní části stránky. Po zadání tebou zvoleného uživatelského jména, hesla a e-mailové adresy obdržíš aktivační odkaz v e-mailu. Ten použij pro aktivaci účtu.

Krok 2: Stažení a instalace.

Krok 2: Stažení a instalace.

Stáhni si herní program v sekci ke stažení. Poté dvojklikem na instalační soubor spustíš instalaci hry. V této části vyber složku, kam má být 4Story nainstalována.

Krok 3: Spusťte hru a aktualizace

Krok 3: Spusťte hru a aktualizace

Po instalaci hry, se ukáže na ploše symbol 4Story. Další možný vstup do 4Story bude přidán do vaši nabídky Start. Hru spustíte buď dvojklikem na symbol 4Story na ploše nebo výběrem volby z menu nabídky Start. Pokud je to nutné, 4Story se automaticky aktualizuje sámo na nejnovější verzi, což může trvat i několik minut. Po aktualizaci musíte zadat údaje o účtu a zvolit si herní server. Následně si budete muset vybrat mezi říšemi a pak si může vytvořit charakter. Všimněte si, že můžete používat jen charaktery vytvořené na daném serveru.

Questy

Questy

Úžasný příběh

Questy jsou úkoly, které budete muset dokončit ve hře. Početné výpravy, které nabízejí různé úkoly, aby bylo hraní hry zábavné a vzrušující. Audiovizuální prezentace postav vám poskytuje jedinečnou a fascinující atmosféru.

Dungeony

Dungeony

Výzvy pro týmového hráče

Dungeony jsou uzavřené oblasti rezervované ve specifickém čase pro samostatné skupiny hráčů, takže se navzájem nebudou rušit. Zde na tebe čekají velká nebezppečí, které jsou ovšem odměněny fantastickými věcmi a dalšími dobrodružstvími. Poznej své hranice a objev zcela nové zvraty ve tvém příběhu hrdiny!

Dobývání

Dobývání

Denně bouřlivé války

Boj proti ostatním hráčům v bitvě a denně dobývací boje. Pomoz obsadit nová území pro tvůj lid a ubraň jej před nepřáteli! Pouze vítěz může být odměněn a získat přístup do nových vesnis, nových misí a ke speciálním obchodníkům.

Strategické boje

Strategické boje

Sám nebo v armádě

Ve 4Story nebudeš muset jít do boje sám, ale můžeš jít až se skupinou 49 hráčů. R.S.C.S(systém příkazů v reálném čase) přináší nepředstavitelné možnosti. Akceptuje různé skupiny příkazů a umožňuje sledovat bitvu přes speciální rozhraní.

Valorián

Valorián

Země žoldáků a bývalých vojáků. Valoriané jsou silnou vojenskou mocností.

Derion

Derion

Země mágů a alchymistů, které vládne bývalý premiér Iberie. Přes krásu krajin a harmonii měst je tato země stále poznamenána válkou.

Rasy

Charaktery

Iberia je obývaná třemi rasami:

 • Lidé jsou pohybliví a rychlí. Jsou poměrně inteligentní a to jim umožňuje používaní velkého množství technologii.
 • Kočkovití jsou silné a vytrvalé stvoření. Mají blízko k přírodě a jsou výbornými bojovníky v boji na blízko.
 • Víly, také známé jako Mirhur, vyčnívají díky své psychické síle a jejich magickým schopnostem.

Charaktery

Charaktery

Každý charakter je členem následujících tříd:

 • Bojovníci jsou fyzicky silní a vhodní jak do útoku, tak do obrany. Mohou nosit těžké zbroje a velmi silné zbraně.
 • Běžci stínů jsou rychlí a nebezpeční protivníci v boji na blízku, dokaží se skrýt ve stínu a zaútočit rychlostí blesku.
 • Lučišníci jsou bojovníci na velké vzdálenosti a ví jak správně využívat luk a šípy. Ale také dobře ví, jak se bránit v souboji na blízko.
 • Mágové jsou velmi silní kouzelníci, kteří ovládají elementy. Nenosí zbroje a bojují převážně na větší vzdálenost.
 • Kněží jsou léčitelé a ochránci spojenců, ale stále představují nebezpečí pro jejich nepřátelé. Nenosí zbroj, ale používají tyče, magické hůlky a magické štíty.
 • Zaklínači mohou otevírat portály vedoucí do jiných dimenzi, ovládat nestvůry a používat jejich schopnosti. Jako brnění používají lehkou zbroj
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

velmi dobre stranky - zadek

14. 11. 2011 17:27

Exercise book

!!!!!!!!!! - !"!!!!!!

14. 11. 2011 17:25

Nikde nevidím obrázky !!!
jakto !!